فایل ورد بررسي اثر کاربرد تيمارهاي (خراش دهي و جيبرليک اسيد) بر جوانه سني بذر حنا

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر کاربرد تيمارهاي (خراش دهي و جيبرليک اسيد) بر جوانه سني بذر حنا دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر کاربرد تيمارهاي (خراش دهي و جيبرليک اسيد) بر جوانه سني بذر حنا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر کاربرد تيمارهاي (خراش دهي و جيبرليک اسيد) بر جوانه سني بذر حنا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر کاربرد تيمارهاي (خراش دهي و جيبرليک اسيد) بر جوانه سني بذر حنا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

حنا از گیاهان ارزشمند دارویی می باشد که مصارف متنوعی دارد. به دلیل اهمیت گیاه دارویی حنا در صنایع دارویی و آرایشی و هچنین کمک به احیای سریعتر این گیاه در طبیعت کشت وکار آن از طریق بذر به عنوان روشی اقتصادی و کاربردی توصیه می گردد. با توجه به اینکه جوانه زنی بذر این گیاه مشکل می باشد و گسترش سطح زیرکشت و تولید بیشتر این گیاه را با مشکل مواجه می کند. برهمین اساس این پژوهش با هدف بررسی اثر کاربرد تیمارهای خراش دهی و جیبرلیک اسید در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 3 تکرار اثرتیمار خراش دهی با اسیدسولفوریک غلیظ 98 درصددرمدت زمانهای 10؛ 0 و 20 ثانیه و جیبرلیک اسید در سه سطح 100؛ 0 و 200 پی پی ام بر جوانه زنی بذور حنا در آزمایشگاه مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان در سال 1393 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. صفاتی که مورد ارزیابی واندازه گیری قرار گرفته شد عبارتند از: درصد جوانه زنی؛ سرعت جوانه زنی؛ یکنواختی جوانه زنی؛ متوسط زمان لازم برای جوانه زنی طول ساقه چه؛ طول ریشه چه و شاخص بینه بذر. نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر معنی دارتیمارهای خراش دهی با اسید سولفوریک و جیبریک اسید بر صفات مورد مطالعه نسبت به شاهد بود.

توضیحات بیشتر