فایل ورد بررسي اثر پرتو تابي گاما بر درصد جوانه زني رطوبت اسيديته کل وويتامين ث غده هاي سيب زميني هاي دو رقم آگريا سانته طي انبارداري در انبارهاي فني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر پرتو تابي گاما بر درصد جوانه زني رطوبت اسيديته کل وويتامين ث غده هاي سيب زميني هاي دو رقم آگريا سانته طي انبارداري در انبارهاي فني دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر پرتو تابي گاما بر درصد جوانه زني رطوبت اسيديته کل وويتامين ث غده هاي سيب زميني هاي دو رقم آگريا سانته طي انبارداري در انبارهاي فني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر پرتو تابي گاما بر درصد جوانه زني رطوبت اسيديته کل وويتامين ث غده هاي سيب زميني هاي دو رقم آگريا سانته طي انبارداري در انبارهاي فني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر پرتو تابي گاما بر درصد جوانه زني رطوبت اسيديته کل وويتامين ث غده هاي سيب زميني هاي دو رقم آگريا سانته طي انبارداري در انبارهاي فني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سیب زمینی یکی از محصولات مهم زراعی در ایران به شمار می آید که ازنظر اقتصادی بسیار مهم بوده نگهداری ان پس از برداشت بامشکلات عمدهای همراهاست تقریبا 30 این محصول تولیدی کشور طی چند ماه نگهداری از بین می رود. جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب پرتودهی در این مطالعه اثر روش پرتوتایی روی برخی خصوصیات کیفی این محصول طی دوران انبارداری مورد بررسی قرار گرفت. غده های دو رقم سیب زمینی به نامهای آگریا و ساته با دزهای 30 تا 150 گری تیمار شدند وهمراه با غده های شاهد به مدت بیش از 8 ماه در انبار فنی نگهداری شدند هر 35 روز یک بار برخی پارامترهای کیفی و کمی نمونه های سیب زمینی شامل افت رطوبت اسیدیته کل ویتامین ث و درصد جوانه زنی اندازه گیری شد. براساس نتایج در هر دو رقم آگریا و سانته؛ با افزایش دز پرتوتایی درصد جوانه زنی وافت رطوبت را در غده ها به طور معنی داری کاهش مییابد. اجرای این روش میتواند ضایعات سیب زمینی را به خوبی کاهش دهد.

توضیحات بیشتر