فایل ورد برآورد نياز آبي گياهان زراعي و باغي شهر برازنجان با استفاده از مدل CropWat

لینک دانلود

 فایل ورد برآورد نياز آبي گياهان زراعي و باغي شهر برازنجان با استفاده از مدل CropWat دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برآورد نياز آبي گياهان زراعي و باغي شهر برازنجان با استفاده از مدل CropWat  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برآورد نياز آبي گياهان زراعي و باغي شهر برازنجان با استفاده از مدل CropWat،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برآورد نياز آبي گياهان زراعي و باغي شهر برازنجان با استفاده از مدل CropWat :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

براور نیاز آبی از مهمترین عوامل در مدیریت منابع اب و از ضروریات هر طرح آبیاری و زهکشی بهشمار می رود در این تحقیق نیاز آبی محصولات مختلف باغی و زراعی در منطقه برازجان با استفاده از نرم افزار cropwat و با بهره گیری ازمعادله پنمن - مانتیث درمدت 11 سال برآورده شدهاست روش مستقیم برای تعیین نیاز آبی استفاده از لایسیمتر است که به علت هزینه زیاد و عدم دسترسی به داده های لایسیمتری اغلب از مدلهای ریاضی برای تعین تبیخر تعرق گیاه مرجع استافده می شود. برای تعیین نیاز آبی محصولات ابتا با استفاده از داده های هواشناسی در منطقه شامل حداقل و حداکثر دما درصد رطوبت؛ سرعت باد و ساعات آفتابی نیاز آبی گیاه مرجع با استفااده از نرم افزار cropwat تعیین شده است. سپس با استخراج طول دوره رشد و مراحل مختلف رشد و ضرایب گیاهی مربوط به هر دوره بااستفاده از جداول استاندارد در کشور با حاصل ضرب ضرایب گیاهی مربوط به هر محصول در تبخیر تعرق گیاه مرجع نیاز آبی مربوط به هر محصول برآورده شده است. با بررسی مقادیر تبخیر - تعرق گیاه مرجع مشاهده می شود که به دلیل آب وهوای گم و خشک منطقه برازجان در ماه های گرم سال مقدار تبخیر تعرق گیاه افزایش و درماههای سرد مقدار آن کاهش یافته است. و با توجه به اقلیم منطقه باید در نحوه آبیاری محصولات باغی مانند مرکبات تخیلات و محصولات زراعی مانند یونجه راهکارهای آبیاری نوین و سازگار با منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

توضیحات بیشتر