فایل ورد بازسازي وتجزيه و حليل شبکه ژني تحمل به خشکي در گياه نخود زراعي Cicer arietinum L.

لینک دانلود

فایل ورد بازسازي وتجزيه و حليل شبکه ژني تحمل به خشکي در گياه نخود زراعي Cicer arietinum L. دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بازسازي وتجزيه و حليل شبکه ژني تحمل به خشکي در گياه نخود زراعي Cicer arietinum L. کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بازسازي وتجزيه و حليل شبکه ژني تحمل به خشکي در گياه نخود زراعي Cicer arietinum L.،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بازسازي وتجزيه و حليل شبکه ژني تحمل به خشکي در گياه نخود زراعي Cicer arietinum L. :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

گیاه نخود Cicer arietinum از جمله گیاهانی است که ارزش غذایی بالایی دارد و از منابع مهم پروتئین گیاهی می باشد نظر به اینک تنش خشکی مهمترین عامل محدود کننده تولید محصول می باشد وبا توجه به پیچیدگی و چند ژنی بودن تحمل به خشکی در این تحقیق سعی شده است تا با گردآوری تمامی ژنههای شناخته شده دخیل در تحمل به خشکی در نخود؛ شبکه ژنی درگیر بازسازی شده وتصویر روشنتری از نحوه پاسخدهی گیاه خلر به تنش خشکی و ژنهای کلیدی مربوطه حاصل شود.ا زمجموع 110 ژن شناسایی شده 17 ژن به عنوان موثرترین ژنها در این بین شناخته و شبکه ژنی مربوطه رسم شد. شبکه برهم کنش پروتئینی نیز برای 110 ژن رسم گردید. نتایج نشان داد که پروتئین های عملکردی بیشترین تعداد را در بین 17 ژن موثر داشتند. این امر نشان دهنده اهمیت این ژنها در مکانیسم تحمل به خشکی میباشد.

توضیحات بیشتر