فایل ورد ارزيابي توان زيست محيطي شهرستان شهرکرد براي کاربريتوسعه شهري با استفاده از مدل مخدوم

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي توان زيست محيطي شهرستان شهرکرد براي کاربريتوسعه شهري با استفاده از مدل مخدوم دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي توان زيست محيطي شهرستان شهرکرد براي کاربريتوسعه شهري با استفاده از مدل مخدوم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي توان زيست محيطي شهرستان شهرکرد براي کاربريتوسعه شهري با استفاده از مدل مخدوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي توان زيست محيطي شهرستان شهرکرد براي کاربريتوسعه شهري با استفاده از مدل مخدوم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه بسیاری از شهرهای کشور ما با توجه به گسترش نامحدود و بدون برنامه ریزی خود سبب دست اندازی به محیط های طبیعی و از بین بردن آنها شدهاند. اما افزایش روزافزون جمعیت شهرنشین و در پی آن رشد شهرها؛ توجه به چگونگی کنترل توسعه ی شهرها و گام برداری در راستای اصول توسعه ی پایدار الزامی می نماید. در این مطالعه از مدل مخدوم جهت تعیین واحدهای زیست محیطی که بهترین توان را برایتوسعه شهری دارند استفاده شد. در این مقاله به ارزیابی توان زیست محیطی شهرستان شهرکرد به منظور توسعه شهری پرداخته شد د راین مطالعه از مدل مخدوم جهت تعیین واحدهای زیست محیطی که منابع اکولوژیکی موردنیاز تهیه گردید در مرحله ی بعد با تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها و همچنین تلفیق و ترکیب لایه های اطلاعاتی با تنکیک GIS صورت گرفته است و در نهایت با استخراج واحدهای محیطی و سنجش آنها براساس مدل اکولوژیکی مخدوم توانها و استعداهای بالقوه برآورد گردیده و محدودهای مناسب برای توسعه شهری مشخص شد . طبق نتایج بدست آمده 84/83 درصد شهرستان توان مناسب و متوسط و 15/15 درصد نامناسب جهت توسعه شهری می باشد.

توضیحات بیشتر