فایل ورد ارزيابي ارتباط شرايط آزمايشي مختلف استفاده از علف کش گيلفوزيت در مهار علف هرز حلفه Imperata cylindrica L با استفاده از تجزيه همبستگي متعارف

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي ارتباط شرايط آزمايشي مختلف استفاده از علف کش گيلفوزيت در مهار علف هرز حلفه Imperata cylindrica L با استفاده از تجزيه همبستگي متعارف دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي ارتباط شرايط آزمايشي مختلف استفاده از علف کش گيلفوزيت در مهار علف هرز حلفه Imperata cylindrica L با استفاده از تجزيه همبستگي متعارف کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي ارتباط شرايط آزمايشي مختلف استفاده از علف کش گيلفوزيت در مهار علف هرز حلفه Imperata cylindrica L با استفاده از تجزيه همبستگي متعارف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي ارتباط شرايط آزمايشي مختلف استفاده از علف کش گيلفوزيت در مهار علف هرز حلفه Imperata cylindrica L با استفاده از تجزيه همبستگي متعارف :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

به منظور بهره گیری از روش تجزیه و همبستگی های کانونیک (متعارف) برای یافتن ارتباط بین شرایط آزمایش مختلف استفاده از علف کش گلیفوزیت در مهار علف هرز حلقه Imperata cylindrica L در شرایط نخلستان و کشت گلدانی پژوهشی در قالب دو آزمایش جداگانه در گلخانه و نخلستان موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشورواقع در 10 کیلومتری جاده ی ساحلی اهواز خرمشهر بر روی علف هرز حلقه به ترتیب به صورت طرح کاملا تصادفی و طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار صورت پذیرفت. تیمارهای آزمایش شامل 7 دز از علفکش گلیفوزیت 0؛ 1/23؛ 4/92؛ 9/84؛ 14/76؛ 19/68 گرم ماده موثره بودند. متغیرهای مورد بررسی شامل درصد زنده مانی درصد زون تر؛ درصد وزن خشک و ارزیابی چشمی در نخلستان و درصد زنده مانی درصد وزن تر درصد وزن خشک ارزیابی چشمی و درصد بیوماس ریزوم درگلخانه بودند. درصد توجیه واریانس متغیرهای گلخانه و نخلستان توسط جفت پراهمیت متغیرهای متعارف به ترتیب 82 درصد برای هر دو بود.

توضیحات بیشتر