فایل ورد اثرتنش شوري حاصل از کاربرد آب آبهاي شور بر عملکردو برخي پارامترهايرشدي فلفل سبز

لینک دانلود

فایل ورد اثرتنش شوري حاصل از کاربرد آب آبهاي شور بر عملکردو برخي پارامترهايرشدي فلفل سبز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرتنش شوري حاصل از کاربرد آب آبهاي شور بر عملکردو برخي پارامترهايرشدي فلفل سبز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرتنش شوري حاصل از کاربرد آب آبهاي شور بر عملکردو برخي پارامترهايرشدي فلفل سبز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرتنش شوري حاصل از کاربرد آب آبهاي شور بر عملکردو برخي پارامترهايرشدي فلفل سبز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی عملکرد گیاه فلفل سبز Capsicum fruthence L رقم Demr sivir به تنش شوری آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری در سال 93 انجام شد این ازمایش به صورت گلدانی در قالب طرح آماری کاملا تصادفی و در چهار تکرار صورت پذیرفت.به منظور اعمال تیمارهای شوری از رقیق کردن آب دریا استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل مختلف شوریشامل شاهد 0/7 دسی زیمنس بر متر 1/5؛ 2؛ 2/5؛ و 3 دی زیمنس بر متر بود. نتایج نشان داد که افزایش شوری بر مولفه های رشد تاثیر معنی دار داشته است و همگام با افزایش سطح شوری متغیرهای رشد اندازه گیری شود. وزن تر و خشک میوه تعداد میوه طول میوه؛ قطر میوه و ضخامت دیواره میوه باافزایش سطوح شوری کاهش یافت.

توضیحات بیشتر