فایل ورد اثر متقابل تىش خشکي و براسينوليد بر ويژگي فيزيولوژيک بابنه آلماني

لینک دانلود

 فایل ورد اثر متقابل تىش خشکي و براسينوليد بر ويژگي فيزيولوژيک بابنه آلماني دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر متقابل تىش خشکي و براسينوليد بر ويژگي فيزيولوژيک بابنه آلماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر متقابل تىش خشکي و براسينوليد بر ويژگي فيزيولوژيک بابنه آلماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر متقابل تىش خشکي و براسينوليد بر ويژگي فيزيولوژيک بابنه آلماني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این آزمایش تاثیر متقابل تنش خشکی و براسینولید بر خصوصیات فیزیولوژیکی بابونه آلمانی در شرایط گلخانه ای و در ازمایشگاه شهیداحمدی روشن دانشگاه آازد اسلامی شهرستان مرند مورد بررسی قرار گرفت آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل سه گلدان صورت پذیرفت. تیمارها مطابق چیدمان تصادفی گلدانها اعمال گردیدند تیمار اول شامل فاکتو تنش خشکی در سه سطح 0/45- 0/55- 0/65- 0/75- 0/85 1 ظرفیت زراعی تیمار دوم شامل براسیولید در دو سطح 0 و 0/1 میلی گرم بر لیتر بود. نتایج به دست آمده نشان داد اثرات متقابل خشکی و براسینولید بر کلرفیل b و کلروفیل کل اثر معنی داری داشته و با مصرف براسینولید اثر افزایشی در میزان کلروفیل b و کل مشاهده شد و اثر ساده براسینولید بر کلروفیل a معنیدار شده وبا مصرف براسینولید به تنهاییی کاهشی در کلروفیل a دیده شد. براساس نتایج پژوهش حاضر میزان کلروفیل تحت تاثیر اثر ساده دور آبیاری واقع شده اند. نتایج حاصل از آزمایش ناشن می دهد که استفاده از براسینولید در طی تنش خشکی باعث تحریک افزایش پاارمترهای فیزیولوژیک این گیاه شده و میتواند ره کارهای مناسبی برای مقابله با شرایط تنش آبی باشد.

توضیحات بیشتر