فایل ورد اثر سطوح متفاوت هدايت الکتريکي و لزجت آب مخازن و آب خاک حاصل از فرايند تبخير

لینک دانلود

 فایل ورد اثر سطوح متفاوت هدايت الکتريکي و لزجت آب مخازن و آب خاک حاصل از فرايند تبخير دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر سطوح متفاوت هدايت الکتريکي و لزجت آب مخازن و آب خاک حاصل از فرايند تبخير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر سطوح متفاوت هدايت الکتريکي و لزجت آب مخازن و آب خاک حاصل از فرايند تبخير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر سطوح متفاوت هدايت الکتريکي و لزجت آب مخازن و آب خاک حاصل از فرايند تبخير :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

شوری آب مخزن و گرانروی پارامترهای مهم برای ارزیابی کارایی منبع اب هستند. به منظور بررسی روند تغییرت شوری وویسکوزیته آب مخازن و خاک در اثر تبخیر دو سری آزمایش در گخانه و ازمایشگاه طراحیگردید درآزمایشهای گلخانه ای اثر تبخیر بر افزایش EC عصاره خاک ودر آزمایشگاه اثر تبخیر آزاد بر تغییرات شوری در حجمهای اولیه مختلف و شوری اولیه مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تغییر ویسکوزیته ناشی از تغییر شوری هم اندازه گیری شد براساس نتایج بدست آمده ازاین تحقیق روند تغییرات شوری در اثر تبخیر در کلیه تیمارهای مورد بررسی به صورت یک تابع نمایی بود که با افزایش درصد تبخیر درصد افزایش شوری به نحو معنی داری تغییر کرد.لزوجیت ویسکوزیته آب نیز در اثرتبخیر و افزایش شوری زیاد شد با تبخیر 45 درصد آب موجود شوری آب باقیمانده 50 درصد و با تبخیر 90 درصد آب شوری آب باقیمانده 400 درصد افزاییش یافت. براساس نتایج این آزمایش در اثر تبخیر و در نتیجه تغییر غلظت نمک کلروسدیم از 3/5 درصد به 15 و 25 درصد ویکسوزیته آب از 1/06 به 1/25 و 1/45 سانتی استوک افزایش یافت.

توضیحات بیشتر