فایل ورد اثر تنش خشکي و روشهاي مصر باکتري هاي محک رشد PGPR بر ميزان مالون دي الدئيد دي هيدروکسي گوانوزين و دي تيروزين گياه دارويي بومادران Achillea millefolium L. در منطقه شهر ري

لینک دانلود

فایل ورد اثر تنش خشکي و روشهاي مصر باکتري هاي محک رشد PGPR بر ميزان مالون دي الدئيد دي هيدروکسي گوانوزين و دي تيروزين گياه دارويي بومادران Achillea millefolium L. در منطقه شهر ري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تنش خشکي و روشهاي مصر باکتري هاي محک رشد PGPR بر ميزان مالون دي الدئيد دي هيدروکسي گوانوزين و دي تيروزين گياه دارويي بومادران Achillea millefolium L. در منطقه شهر ري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تنش خشکي و روشهاي مصر باکتري هاي محک رشد PGPR بر ميزان مالون دي الدئيد دي هيدروکسي گوانوزين و دي تيروزين گياه دارويي بومادران Achillea millefolium L. در منطقه شهر ري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تنش خشکي و روشهاي مصر باکتري هاي محک رشد PGPR بر ميزان مالون دي الدئيد دي هيدروکسي گوانوزين و دي تيروزين گياه دارويي بومادران Achillea millefolium L. در منطقه شهر ري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی و روشهای مصرف باکتری های محرک رشد PGPR بر میزان مالون دی آلدئید، دی هیدروکسی گوانوزین و دی تیروزین گیاه دارویی بومادران Achillea millefolium L. آزمایشی در فروردین 1393 دردانشگاه ازاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری انجام پذیرفت. این آزمایش به صورت اسپلی پلت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجا درآمد. عوامل آزمایشی شامل دوره های آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح آبیاری در 50، 90 و 130 میلی مت تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و روشهای مختلف کاربرد باکتریهای محرک رشد PGPR شامل عدم کاربرد باکتری کاربرد ریشه مال باکتری، کاربرد باکتری در آب آبیاری و کاربرد ریشه مال + کاربرد باکتری در آب آبیاری به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج به دست آمده ناشن داد که اثر ساده تنش خشکی و باکتریهای محرک رشد مورد آزمون معنی دار و فقط اثرات متقابل دی هیدروکسی گوانزوین معنی دار گردید. در این شرایط تنش خشکی سبب افزایش مالون دی آلدئید دی هیدروکسی گوانوزین و دی تیروزین گردید بعلاوه گیاهان تیمار شده با باکتریهای محرک رشد نسبت به گیاهانی که در انها این باکتریها به کار نرفته بود دارای محتوی مالون دی آلدئید دی هیدروکسی گوانوزین و دی تیروزین کمتری بودند نتایج این مطالعه نشان داد کاربرد باکتریهای محرک رشد منجر به کاهش میزان این بیومارکرهای تخریبی گردید. به طور معنی داری سبب کاهش میزان مالون دی آلدئید دی هیدروکسی گوانوزین و دی تیروزین گردید. به صورتی که بشترین مقدار مالون دی آلدئید 88/43 نانامول بر میلی گرم وزن تر در شرایط تنش کم آبی شدید وعدم مصرف باکتری و بالاترین میازن دی هیدروکسی گوانوزین 22/93 نانومول برمیلی گرم وزن تر در شرایط تنش کم آبی شدید و عدم مصرف باکتری و بالاتری میزان دی تیروزین 37/447 نانومول بر میلی گرم وزن تر در سطح آبیاری 90 میلی متر تبخیر و عدم مصرف باکتری حاصل گردید.

توضیحات بیشتر