فایل ورد نقش مديريت کيفيت جامع وتاثير آن بر عملکرد(مطالعه موردي دانشگاههاي استان ايلام)

لینک دانلود

 فایل ورد نقش مديريت کيفيت جامع وتاثير آن بر عملکرد(مطالعه موردي دانشگاههاي استان ايلام) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش مديريت کيفيت جامع وتاثير آن بر عملکرد(مطالعه موردي دانشگاههاي استان ايلام)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش مديريت کيفيت جامع وتاثير آن بر عملکرد(مطالعه موردي دانشگاههاي استان ايلام)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش مديريت کيفيت جامع وتاثير آن بر عملکرد(مطالعه موردي دانشگاههاي استان ايلام) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

مدیریت کیفیت جامع و ارتباطات عملکرد یک بحث بسیار مهم در ادبیات است ارتباط عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تأیید شده اند. به عبارتی فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع تأثیر مهمی بر عملکرد شرکت ها دارند و این موضوع توسط بسیار از صاحبنظران مورد تایید قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان آگاهی نگرش کارکنان و اساتید دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه استان ایلام) در زمینه مدیریت کیفیت جامع (TQM) و تأثیر آن بر عملکرد در سال 1393 می باشد که در قالب 5 فرضیه اصلی مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار می گیرد. روش تحقیقی که منجر به این مقاله شده توصیفی پیمایشی بوده که برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده ازطریق پرسشنامه ازبرنامه ی آماری spss و در دو سطح توصیف آماری (با شاخص های نما یا مد، میانه و میانگین و با نمودار میله ای و تحلیل آماری با آزمون کندال tow-b و tan-c ، گاما و تحلیل رگرسیون استفاده شده است .که نتایج حاکی از تاثیر مثبت ومستقیم سیستم مدیریت جامع بر عملکرد کارکنان و اساتید دانشگاههای استان ایلام می باشد.

توضیحات بیشتر