فایل ورد مقايسه مربوط بودن تغييرات سود در رابطه بازده- سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

فایل ورد مقايسه مربوط بودن تغييرات سود در رابطه بازده- سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه مربوط بودن تغييرات سود در رابطه بازده- سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه مربوط بودن تغييرات سود در رابطه بازده- سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه مربوط بودن تغييرات سود در رابطه بازده- سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آنها به بخشهای مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده) سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتر برخوردار است و این امر سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. سود حسابداری از جمله اطلاعاتی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. این پژوهش برآن است تا به مطالعه تاثیر تغییرات سود در رابطه بازده- سود و همچنین نقش ثبات سود بر این رابطه بپردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده تمامی شرکتهایی است که طی سالهای 1392-1386 در فهرست بورس اوراق بهادار تهران قرار داشتند. نمونه آزمودنی پژوهش شامل 94 شرکت بورسی بوده و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است و فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه که در نرم افزارهای E-views و SPSS انجام گرفته مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته نشان می دهند که توانایی تغییرات سود در پیش بینی بازده به ثبات سود سری های زمانی شرکت حساس است و وقتی که جزء غالب سود (هسته اصلی سود) ناپایدار است، تغییرات سود باثبات نیست.

توضیحات بیشتر