فایل ورد مقايسه شدت تاثير ظرفيت استقراضي و سود آوري بر ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

فایل ورد مقايسه شدت تاثير ظرفيت استقراضي و سود آوري بر ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه شدت تاثير ظرفيت استقراضي و سود آوري بر ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه شدت تاثير ظرفيت استقراضي و سود آوري بر ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه شدت تاثير ظرفيت استقراضي و سود آوري بر ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل ورد مقايسه شدت تاثير ظرفيت استقراضي و سود آوري بر ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی میباشد. از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش مقطعی و از نظر نحوه ی اجرای پژوهش کمی، از نظر نوع داده ها توصیفی، پیمایشی و از نوع علی و پس رویدادی است. در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شد در بور اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی سال 1388 تا پایان سال 1392 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد است. یافته های پژوهش نشان داد که اندازه شرکت بر ساختار سرمایه شرکت ها اثر معنادار دارد. قدمت شرکت بر ساختار سرمایه شرکت ها اثر معنادار دارد بازده مازاد بر ساختار سرمایه شرکت ها اثر معنادار دارد. قدرت کسب سود دارایی ها بر ساختار سرمایه شرکتها اثر معنادار دارد. نرخ رشد سود بر ساختار سرمایه شرکت ها اثر معنادار دارد. نوسان پذیری سود (ریسک) بر ساختار سرمایه شرکت ها اثر معنادار دارد. بنابراین به سرمایه گذاران پیشنهاد میگردد. که در انجام سرمایه گذاری این رابطه معنیدار را در نظر بگیرند.

توضیحات بیشتر