فایل ورد مطالعه رابطه بين کيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي با تاکيد بر عدم اطمينان محيطي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه رابطه بين کيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي با تاکيد بر عدم اطمينان محيطي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه رابطه بين کيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي با تاکيد بر عدم اطمينان محيطي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه رابطه بين کيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي با تاکيد بر عدم اطمينان محيطي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه رابطه بين کيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي با تاکيد بر عدم اطمينان محيطي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

طبق دیدگاه سنتی حسابداری ، سرمایه گذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابری هایی، معمولاً با عباراتی مبهم ،ساده و پدرمآبانه بیان شده است. همچنین گفته شده است سرمایه گذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانی) می باشند. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل جامعی روی، مطالعه رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر عدم اطمینان محیطی در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 104 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سالهای 1388 تا 1392 است. این پژوهش شامل دو فرضیه می باشد، جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یافته های پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در یک محیط پیچیده و پویا رابطه معناداری وجود ندارد. به ویژه اینکه، اثر مثبت کیفیت اقلام تعهدی در عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکت های متنوع کوچک تر می باشد، شرکت هایی که به شدت در R & D سرمایه گذاری می کنند و با نوسانات فروش بالا مواجهه می شوند. نتایج همچنین نشان می دهد که در حضور پیچیدگی و پویایی، اقلام تعهدی اختیاری با احتمال زیاد به وسیله سرمایه گذاران برای شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تشخیص داده می شوند. همچنین این نتایج نشان می دهد که حاکمیت شرکت با کیفیت اقلام تعهدی ارتباط کمتری داشته باشد، که نشان می دهد هیئت مدیره نقش نظارتی ایفا می کند. نتایج حاصله با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی، کماکان به قوت خود باقی ماند.

توضیحات بیشتر