فایل ورد مطالعه رابطه بين ساختار سرمايه ودامنه رقابت بازار محصول در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه رابطه بين ساختار سرمايه ودامنه رقابت بازار محصول در بورس اوراق بهادار تهران دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه رابطه بين ساختار سرمايه ودامنه رقابت بازار محصول در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه رابطه بين ساختار سرمايه ودامنه رقابت بازار محصول در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه رابطه بين ساختار سرمايه ودامنه رقابت بازار محصول در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل ورد مطالعه رابطه بين ساختار سرمايه ودامنه رقابت بازار محصول در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. طبق این پژوهش بازه 5 ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1392-1388 مورد بررسی قرار گرفت. در بین سالهای مورد بررسی در 90 شرکت با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار SPSS17 دامنه رقابت بازار محصول تحت 2 معیار کیوتوبین و هر فیندال هیرشمن مورد سنجش قرار گرفت. همچنین سه شاخص رشد شرکت،نسبت بدهی واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد، نتایج آزمون حاکی از آنست که بین ساختار سرمایه وشاخص کیو توبین رابطه معناداری وجود دارد، اما وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و شاخص هر فیندال هیرشمن تایید نشد.

توضیحات بیشتر