فایل ورد مطالعه تأثير سرمايه گذاران نهادي منفعل بر نقد شوندگي بازار سهام ايران

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه تأثير سرمايه گذاران نهادي منفعل بر نقد شوندگي بازار سهام ايران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه تأثير سرمايه گذاران نهادي منفعل بر نقد شوندگي بازار سهام ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه تأثير سرمايه گذاران نهادي منفعل بر نقد شوندگي بازار سهام ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه تأثير سرمايه گذاران نهادي منفعل بر نقد شوندگي بازار سهام ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر سرمایه گذاران نهادی منفعل برنقدشوندگی بازار سهام ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی بوده و از نظر زمان انجام پژوهش طولی و از نظر نحوه ی اجرای توصیفی - پیمایشی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر ارتباط بین متغیرها نوع علی و پس رویدادی است. در این پژوهش تعداد 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک در بازه ی زمانی سال 1388 تا پایان سال 1392 در نظر گرفته شده است و یافته های پژوهش نشان داد که میزان سرمایه گذاران نهادی منفعل (بانکها و شرکتهای بیمه) بر نقدشوندگی بازار تأثیر معنادار دارد. همچنین میزان سرمایه گذاران نهادی منفعل و فعال بر عدم تقارن اطلاعاتی بازار تأثیر معنادار دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش در میزان سرمایه گذاران نهادی منفعل در شرکت ها، سبب بیشتر شدن نقدشوندگی سهام آن ها می شود. این مسأله بیانگر فرضیه های کارکرد نظارتی مالکان نهادی است. فرضیه نظارتی معتقد است، مالکان نهادی به دلیل ویژگی های ذاتی خود می توانند نفوذ بیشتری در شرکت داشته باشند و به این معنا، که یک شرکت با مالکیت نهادی بیشتر، نقدشوندگی بهتری دارد.

توضیحات بیشتر