فایل ورد مديريت سرمايه در گردش، نقدينگي و محدوديت هاي مالي و ارزش شرکت ها

لینک دانلود

فایل ورد مديريت سرمايه در گردش، نقدينگي و محدوديت هاي مالي و ارزش شرکت ها دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مديريت سرمايه در گردش، نقدينگي و محدوديت هاي مالي و ارزش شرکت ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مديريت سرمايه در گردش، نقدينگي و محدوديت هاي مالي و ارزش شرکت ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مديريت سرمايه در گردش، نقدينگي و محدوديت هاي مالي و ارزش شرکت ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش، ارزش بازار و همچنین بررسی تأثیر محدودیت های مالی بر ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی با ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور اطلاعات مالی 148 شرکت از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392-1388 را مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج شده و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی و محاسبه شده و در نهایت از طریق نرم افزارهای Eviews8 و Stata12 تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روش های آماری انجام شده در سطح اطمینان 0/95 فرضیات مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق متغیر وابسته عملکرد (کیوتوبین) و بازده دارایی، متغیر مستقل مدیریت سرمایه در گردش و متغیر تعدیل گر محدودیت مالی می باشد. یافته ها نشان داد که مدیریت سرمایه در گردش تأثیر مثبت بر ارزش بازار شرکت دارد. و همچنین محدودیت های تأمین مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی با ارزش بازار شرکت تأثیر منفی دارد.

توضیحات بیشتر