فایل ورد تدوين ماتريس شايسته سالاري پرسنل شرکت گاز مازندران با رويکرد رضايت مندي شغلي (مطالعه موردي : شرکت گاز مازندران)

لینک دانلود

فایل ورد تدوين ماتريس شايسته سالاري پرسنل شرکت گاز مازندران با رويکرد رضايت مندي شغلي (مطالعه موردي : شرکت گاز مازندران) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تدوين ماتريس شايسته سالاري پرسنل شرکت گاز مازندران با رويکرد رضايت مندي شغلي (مطالعه موردي : شرکت گاز مازندران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تدوين ماتريس شايسته سالاري پرسنل شرکت گاز مازندران با رويکرد رضايت مندي شغلي (مطالعه موردي : شرکت گاز مازندران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تدوين ماتريس شايسته سالاري پرسنل شرکت گاز مازندران با رويکرد رضايت مندي شغلي (مطالعه موردي : شرکت گاز مازندران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف کلی تدوین ماتریس شایسته سالاری پرسنل شرکت گازمازندران با رویکرد رضایتمندی شغلی صورت گرفته است. شایستگی مجموعه ویژگی هایی است که در عملکرد شغلی موفق و نیل به هدفهای سازمانی سهیم است. این شایستگی ها شامل دانش، مهارتها، توانایی ها به اضافه ویژگی هایی نظیر ارزشها، انگیزش، نوآوری ها و کنترل خود می شوند. سازمانهایی که کارکنان آن دارای رضایتمندی شغلی بالاتری هستند و در مقابل مسئولیتهای شغلی احساس تعهد بیشتری دارند، از لحاظ بهره وری نیز در سطح بالاتری قرار دارند، زیرا رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار موثر و مهم در موفقیت شغلی بوده و باعث افزایش بهره وری و نیز احساس رضایت فردی میگردد.شرکت گازمازندران هم جدای ازاین برنامه ها نیست برای رسیدن به هدف مذکور کارکنان رسمی در استان مازندران انتخاب شده اند،. بدین منظور ادبیات موضوعی مربوط به طور جامع مورد بررسی قرار گرفت و بدنبال آن پرسشنامه ای را تهیه و تنظیم نموده و در اختیار کارکنان شرکت گاز استان مازندران قرار داده شده است. داده های گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم افزار SPSS شده و مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ابزار تحقیق را با ضریب پایایی حدودا 91 درصد مورد تأیید قرار داد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

توضیحات بیشتر