فایل ورد تدوين ماتريس انگيزش شغلي پرسنل شرکت گاز مازندران با رويکرد رضايتمندي شغلي

لینک دانلود

 فایل ورد تدوين ماتريس انگيزش شغلي پرسنل شرکت گاز مازندران با رويکرد رضايتمندي شغلي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تدوين ماتريس انگيزش شغلي پرسنل شرکت گاز مازندران با رويکرد رضايتمندي شغلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تدوين ماتريس انگيزش شغلي پرسنل شرکت گاز مازندران با رويکرد رضايتمندي شغلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تدوين ماتريس انگيزش شغلي پرسنل شرکت گاز مازندران با رويکرد رضايتمندي شغلي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

موضوع انگیزش و رابطه آن با رضایت شغلی از مقوله های مهم و حیاتی در سازمانهای امروزی است. تا زمانی که نیروی انسانی ازرضایت، انگیزش و تعهد شغلی قابل قبول برخوردار نباشد، سایر فعالیتهای سازمان نتیجه و ثمره لازم را نخواهد داشت ایجاد انگیزه در کار و جهت دهی و انگیزه های سالم یکی از ابزارهای سازندهی به کارگیری صحیح منابع انسانی به شمار میروند اگر انسانی از انگیزش برخوردار گردد در انجام کارها می تواند خلاق و خود فرمان شود . بنابراین شناخت عواملی که باعث ایجاد انگیزش شغلی میشود، حالتی در افراد که آنان را به انجام رفتار وعمل خاصی متمایل می سازد. انگیزش به حالت های درونی ارگانیزم که موجب هدایت رفتار او به سوی نوعی هدف می شود اشاره می کند. مانند یادگیری ، انگیزش نیز مستقیماً قابل مشاهده نیست آن یک متغیر فرضی است، روانشناسان بود و نبود آن را در جانداران از راه مشاهده رفتار آنها استنباط می کنند از آنجا که انگیزش جنبه فرضی و استنباطی دارد و تعابیر مختلفی از آن بدست آمده است و بگونه های مختلف تفسیر شده است هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه انگیزش و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت گازمازندران بوده است این تحقیق فاقد متغیرهای مستقل و وابسته می باشد.درواقع متغیرهای این تحقیق به عنوان متغیرهای مورد مطالعه می باشند .روش تحقیق، توصیفی - همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در سال بوده است .که تعداد آنها 160 نفر می باشد حجم نمونه 124 نفر بود که به شیوه تحصیلی نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .ابزار گرد آوری داده ها دو پرسشنامه انگیزش شغلی و رضایت شغلی به دست آمد .نرم افزارهای آماری مورد استفاده بمنظور انجام تجزیه و تحلیلها SPSS بوده است.

توضیحات بیشتر