فایل ورد تحليل سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي ايران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت انتقال نتایج پژوهش ها به مخاطبین ، این مطالعه در نظر دارد سطح انتقال و اشتراک دانش را در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران تحلیل نماید.این پژوهش از نوع کاربردی می باشد که به صورت پیمایشی توصیفی و مقطعی انجام شده است. ابزار این تحقیق پرسشنامه استاندارد خودارزیابی سازمان های تولید کننده دانش بوده که توسط نجات و همکاران (1387) تهیه و روایی و پایایی آن تایید شده است. ابزار مورد استفاده از 50 گویه در 4 بخش شامل سوال پژوهش، تولید دانش، انتقال دانش و ترویج استفاده از پژوهش تشکیل شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران شامل 34 مرکز بود که فقط 23 مرکز حاضر به تکمیل پرسشنامه ها شدند.سپس داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار Spss تحلیل گردید.سطح انتقال و اشتراک دانش در این مراکز در حد نسبتا مطلوبی قرار دارد. بر اساس شاخص های آماری بدست آمده می توان گفت توانایی این مراکز در حیطه سوال پژوهش در حد متوسط رو به بالا است.همچنین قابلیت این مراکز در حیطه تولید دانش در حد بالا ودر حیطه انتقال دانش در حد متوسط رو به بالا می باشد.نتایج این مطالعه نشان داد مراکز مذکور در حیطه ترویج استفاده از پژوهش در سطح متوسط رو به پایین قرار دارند.آشنایی محققین با انتقال و اشتراک دانش ،ایجاد انگیزه در آنها ، جذب منابع خارج سازمانی و ایجاد فضای مناسب پژوهشی ،ایجاد تغییر در فرایند ارسال پیام برای تصمیم گیرندگان در جهت پیگیری نتایج تحقیقات ، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی از دیگر عوامل موثر در افزایش سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقیقاتی می باشد.

توضیحات بیشتر