فایل ورد تاثير عملکرد شرکت بر حاکميت شرکتي و تئوري نمايندگي و رابطه آن با ساختار سرمايه

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير عملکرد شرکت بر حاکميت شرکتي و تئوري نمايندگي و رابطه آن با ساختار سرمايه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير عملکرد شرکت بر حاکميت شرکتي و تئوري نمايندگي و رابطه آن با ساختار سرمايه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير عملکرد شرکت بر حاکميت شرکتي و تئوري نمايندگي و رابطه آن با ساختار سرمايه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير عملکرد شرکت بر حاکميت شرکتي و تئوري نمايندگي و رابطه آن با ساختار سرمايه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد در ساختار شرکت ناشی میشود. به این تضاد منافع اغلب مشکل نمایندگی اطلاق میشود. معیارهای حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شرکت ها دارد ولی رابطه معناداری با ارزش شرکت ها ندارد و همچنین اندازه شرکت عاملی موثر بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد میباشد، بدین صورت که هرچه اندازه شرکتها بزرگتر شود رابطه بین رتبه حاکمیت شرکتی و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد ولی بر رابطه بین ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی اثری ندارد. از طرف دیگر با وجود رابطه معنی دار بین درصد سرمایه گذاران نهادی و استفاده از مالکین شرکت به عنوان مدیرعامل با ساختار سرمایه، همچنین ارتباط مثبت میان اندازه هیأت مدیره با عملکرد شرکت و ساختار سرمایه میتوان نتیجه گرفت که میان حاکمیت شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. اما حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره در ترکیب هیأت مدیره با عملکرد شرکت و ساختار سرمایه رابطه ای وجود ندارد. درحالی که میان مدیران خارجی هیأت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معکوسی نمایان است.

توضیحات بیشتر