فایل ورد بررسي عوامل موثر در افزايش يا کاهش بهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي: شرکت شهروند)

لینک دانلود

فایل ورد بررسي عوامل موثر در افزايش يا کاهش بهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي: شرکت شهروند) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر در افزايش يا کاهش بهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي: شرکت شهروند) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر در افزايش يا کاهش بهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي: شرکت شهروند)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر در افزايش يا کاهش بهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي: شرکت شهروند) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به به بررسی عوامل موثر در افزایش یا کاهش بهره وری نیروی انسانی در شرکت شهروند می پردازد در این بررسی مباحثی در زمینه ی بهره وری نیروی انسانی و دیدگاه های نویسندگان مختلف این حوزه مطرح شده است در بخش دیگر مقاله، متدولوژی تحقیق شامل فرضیات ،روش تحقیق ،جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه که مقاله بر اساس آن تنطیم شده ،بیان می شود روش انجام تحقیق بصورت میدانی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماری 210 نفر و اندازه نمونه با توجه به فرمول کوکران 136 نفر است .تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون و تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار spss انجام شده است نتایج بدست آمده نشان می دهد که دانش و مهارت، درک یا تصور نقش، حمایت سازمانی، انگیزش، ارزیابی و اعتبار برافزایش یا کاهش بهره وری نیروی انسانی در شرکت شهروند موثر هستند.

توضیحات بیشتر