فایل ورد بررسي عوامل موثر بر فروش بيمه هاي آتش سوزي منازل مسکوني در استان خراسان جنوبي (مورد مطالعه: بيمه دي)

لینک دانلود

فایل ورد بررسي عوامل موثر بر فروش بيمه هاي آتش سوزي منازل مسکوني در استان خراسان جنوبي (مورد مطالعه: بيمه دي) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر بر فروش بيمه هاي آتش سوزي منازل مسکوني در استان خراسان جنوبي (مورد مطالعه: بيمه دي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر بر فروش بيمه هاي آتش سوزي منازل مسکوني در استان خراسان جنوبي (مورد مطالعه: بيمه دي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر بر فروش بيمه هاي آتش سوزي منازل مسکوني در استان خراسان جنوبي (مورد مطالعه: بيمه دي) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه خریداران بیمه آتش سوزی منازل مسکونی بیمه دی در سطح استان خراسان جنوبی است. یک پرسشنامه (شامل 33 سوال) جهت جمع آوری اطلاعات میدانی طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق از طریق آلفای کرونباخ با مقدار 0/944 تایید و برای روایی پرسشنامه نیز از اساتید و متخصصان موضوع نظرخواهی و در نهایت با اعمال نظرات آنها روایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 7 متغیر آمیخته بازاریابی خدمات (محصول، قیمت، فرایند، شواهد فیزیکی، کارکنان، ترفیع و مکان) بر فروش بیمه تاثیر دارند.

توضیحات بیشتر