فایل ورد بررسي رابطه عوامل فردي و سازماني و ابهام نقش در ميان حسابرسان داخلي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

فایل ورد بررسي رابطه عوامل فردي و سازماني و ابهام نقش در ميان حسابرسان داخلي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه عوامل فردي و سازماني و ابهام نقش در ميان حسابرسان داخلي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه عوامل فردي و سازماني و ابهام نقش در ميان حسابرسان داخلي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه عوامل فردي و سازماني و ابهام نقش در ميان حسابرسان داخلي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه عوامل فردی وسازمانی و ابهام نقش درمیان حسابرسان داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به پیشینه تحقیق، عوامل فردی شامل صلاحیت و استقلال و عوامل سازمانی شامل ساختار سازمانی و منبع خدمات حسابرسی داخلی می باشد که در این پژوهش از انواع ساختار سازمانی، ساختار سازمانی مکانیکی واز انواع خدمات حسابرسی داخلی، حسابرسی داخلی مستقر در داخل سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق 217 نفر ازحسابرسان داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات مورد نیاز به شکل میدانی و از طریق پرسشنامه گردآوری و به وسیله نرم افزارSPSS.20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که بین استقلال وصلاحیت و حسابرسی داخلی مستقر در داخل سازمان وابهام نقش رابطه منفی وجود دارد، اما بین ساختار سازمانی مکانیکی و ابهام نقش رابطه مثبت وجود دارد.

توضیحات بیشتر