فایل ورد بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني با فروش شرکتهاي سنگ استان همدان

لینک دانلود

فایل ورد بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني با فروش شرکتهاي سنگ استان همدان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني با فروش شرکتهاي سنگ استان همدان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني با فروش شرکتهاي سنگ استان همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين مهارت مذاکره مديران بازرگاني با فروش شرکتهاي سنگ استان همدان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این پژوهش سعی گردیده است که از طریق بررسی میزان مهارت مذاکره مدیران با فروش شرکتهای سنگ استان همدان طی سال 1389 مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و این تحقیق هدفش بهبود در مهارت های مدیر در انجام مذاکره می باشد با توجه به نوع اطلاعات لازم در انجام این تحقیق از دو روش بررسی اسناد و مدارک موجود و بررسی میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. و جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای سنگ استان همدان در سال 1389 می باشند از آنجایی که حجم جامعه آماری نسبتاً کوچک میباشد و بررسی تمام شرکتها مقرون به صرفه بود، لذا محقق بر آن شد که به منظور افزایش دقت تحقیق، از تمام نظرات افراد جامعه در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نماید و بعد از جمع آوری نمونه انتخابی، آلفای کرونباخ برابر 0/81 به دست آمد که حاکی از قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه دارد. و با بررسی فرضیه (بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش در شرکتهای سنگ استان همدان رابطه وجود دارد) این پژوهش، مشاهده گردید که بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد پس با توجه به این نتیجه افزایش مهارت مذاکره مدیران بازرگانی باعث افزایش فروش شرکت می شود هر چه قدر این مهارت بالاتر باشد فروش شرکت نیز بالاتر می رود.

توضیحات بیشتر