فایل ورد بررسي رابطه بين سياست تقسيم سود و مربوط بودن اطلاعات و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

فایل ورد بررسي رابطه بين سياست تقسيم سود و مربوط بودن اطلاعات و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين سياست تقسيم سود و مربوط بودن اطلاعات و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين سياست تقسيم سود و مربوط بودن اطلاعات و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين سياست تقسيم سود و مربوط بودن اطلاعات و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

بازار برای ارزیابی شرکت از اطلاعات صورتهای مالی استفاده می کند. مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش شرکت تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست تقسیم سود می تواند قرار گیرد. سیاست تقسیم سود همواره با سایر تصمیمات مالی شرکت در تعامل است و این رابطه تعاملی تحت تاثیر شرایط مختلف قرار میگیرد. طبق کمیته تدوین استاندارد حسابداری، اطلاعاتی مربوط تلقی میشود که برتصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تائید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها موثر واقع شود. از طرفی اینکه چه اطلاعات مالی ای مربوط هستند، با ارزش پیش بینی کنندگی آنها مشخص می شوند. در این مقاله با در نظر گرفتن اندازه شرکتها، به بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با مربوط بودن اطلاعات و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس پرداخته شده است. نمونه شامل 105 شرکت، بین سالهای 1388 تا 1392 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه به روش ترکیبی استفاده شده است. برای انتخاب از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان میدهد که در فرضیه اول بین سود تقسیم شده و مربوط بودن اطلاعات و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد، در حالی که در فرضیه دوم بین سود تقسیم نشده و مربوط بودن اطلاعات و ارزش شرکت رابطه وجود ندارد.

توضیحات بیشتر